Utbyggingsavtale med Osterøy Kommune

I påvente av utbyggingsavtale med Osterøy Kommune er utbygginga av feltet på noværande tidspunkt ikkje starta. Når avtale og det praktiske rundt tilkopling til kommunalt VA-anlegg fell på plass håpar me derimot på snarast mogeleg oppstart av førebuande arbeid for å stetta rekkefylgjekrav og ikkje minst utbygging av sjølve feltet. Me oppdaterer når brikkene fell på plass litt etter litt:) ta gjerne kontakt dersom du er interessert i å vite meir om Espevoll Næringsområde!

This entry was posted in AKTUELT. Bookmark the permalink.

Legg att eit svar