Ledige næringsareal!

Ta gjerne kontakt dersom du går med tankar om nyetablering eller flytting av di verksemd. Espevoll Næringsområde har både store og mindre areal - slik at det er mogeleg å få område som passar  perfekt for deg.

This entry was posted in AKTUELT. Bookmark the permalink.

Legg att eit svar