Områdeplan 2. gongs handsaming

Områdeplanen for Espevoll Næringsområde er etter 1. gongs politisk handsaming ferdig med høyringsperioda. Dei merknadane som er komne inn er no vurdert, og planmateriellet noko korrigert i forhold til desse.

Vidare saksgang er handsaming 19.09.12 i Plan og kommunalteknisk utval. 26.09.12 i Formannsskapet og 03.10.12 i Heradstyret.

This entry was posted in AKTUELT. Bookmark the permalink.

Legg att eit svar