Saksframlegg til formannsskapet 09.05.2012

Saksframlegget til 1. gongs handsaming av Områdeplan fpr Espevoll er klart. Møtet vert halde 09.05.2012. Sjå vedlegg for saksdokumenta.

Espevoll_saksforelegg_formannskapet_090512

Planforesegn

planskildring espevoll 26. april 2012

Plankart

Stadnamnkart

Landskapsanalyse2

Landskapsanalyse

10015_Illustrasjon Espavoll_20120403_03

Vegetasjonskart

Synlighetsanalyse

Stoysonekart

 

 

This entry was posted in AKTUELT. Bookmark the permalink.

Legg att eit svar