AREALPLAN

Arealplanen er tilnærma ferdigstilt for politisk handsaming, i første omgang av Formannsskapet. Sjå vedlegg for meir informasjon om disponering av arealet i næringsområdet.

Plankart_20120412_23

This entry was posted in AKTUELT. Bookmark the permalink.

Legg att eit svar