AREALGUIDEN BUSINESS REGION BERGEN

Espevoll Næringsområde vert i desse dagar registrert i arealguiden til Business Region Bergen som regionalt næringsområde.  Arealguiden gjev oversikt over ledige næringsareal, tomtar og lokale i regionen, og er ein del av arbeidet med å få utvikla felles strategiar og planar for framtidig utvikling av nye næringsareal i Bergensregionen.

Arealguiden er bygd opp med filtreringar som gjer det mogeleg å søke seg fram etter areal og bygg som til dømes ligg nær, flyplass, hovedvegar eller jernbane. Slik skal det være enkelt for næringslivet å finne eigna areal eller lokale.

This entry was posted in AKTUELT. Bookmark the permalink.

Legg att eit svar