VEGUTBETRING VESETGJELET

Utbygginga av Espevoll Næringsområde er avhengig av at vegen gjennom Vesetgjelet vert utbetra. Konsulentfirmaet Norconsult har på oppdrag av Osterøy kommune utarbeidd ulike alternative løysingar på vegtraseen, og politikarane har bestemt at ein skal arbeide vidare med alternativ D for å sjå om dette alternativet er mogeleg å realisere. Dette alternativet omfattar veg i skjering ved Kolabakken, og har fordel ved at ein vinn høgde i Vesetgjelet.

For dei ulike alternative vegtraseeane som er presentert, sjå Silingsrapport_021211

This entry was posted in AKTUELT. Bookmark the permalink.

Legg att eit svar