Monthly Archives: september 2014

Utbyggingsavtale med Osterøy Kommune

I påvente av utbyggingsavtale med Osterøy Kommune er utbygginga av feltet på noværande tidspunkt ikkje starta. Når avtale og det praktiske rundt tilkopling til kommunalt VA-anlegg fell på plass håpar me derimot på snarast mogeleg oppstart av førebuande arbeid for å … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment