Monthly Archives: september 2012

Områdeplan 2. gongs handsaming

Områdeplanen for Espevoll Næringsområde er etter 1. gongs politisk handsaming ferdig med høyringsperioda. Dei merknadane som er komne inn er no vurdert, og planmateriellet noko korrigert i forhold til desse. Vidare saksgang er handsaming 19.09.12 i Plan og kommunalteknisk utval. 26.09.12 i … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment