Monthly Archives: mars 2012

AREALGUIDEN BUSINESS REGION BERGEN

Espevoll Næringsområde vert i desse dagar registrert i arealguiden til Business Region Bergen som regionalt næringsområde.  Arealguiden gjev oversikt over ledige næringsareal, tomtar og lokale i regionen, og er ein del av arbeidet med å få utvikla felles strategiar og planar for … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment

VEGUTBETRING VESETGJELET

Utbygginga av Espevoll Næringsområde er avhengig av at vegen gjennom Vesetgjelet vert utbetra. Konsulentfirmaet Norconsult har på oppdrag av Osterøy kommune utarbeidd ulike alternative løysingar på vegtraseen, og politikarane har bestemt at ein skal arbeide vidare med alternativ D for å … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment