Monthly Archives: november 2011

FRAMDRIFT OMRÅDEPLAN

Det er gjort eit grundig og omfattande arbeid med områdeplanen for Espevoll til no. Det er likefullt eit stort prosjekt og nybrottsarbeid når det gjeld privat-offentleg plansamarbeid. Involverte aktørar er einig om at det framleis er einskilde punkt som meir utførleg … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment