Monthly Archives: september 2011

ARKEOLOGISK REGISTRERING

Hordaland Fylkeskommunen har ferdigstilt rapport etter utført arkeologisk registrering i juni 2011.» Planområdet vart overflateregistrert, og det vart grave seks prøvestikk. det vart ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne. Av nyare tids kulturminne vart det funne fem tufter, ein … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment

FØREBELS OMRÅDEPLAN

Førebels områdeplan, som vart presentert på open kontordag 13.09.11, er no lagt ut. Sjå10015_Plankart_20110913_08 . (kan ta litt tid å laste ned) Understrekar at dette er eit førebels dokument som vil verte korrigert. Endeleg føreslag vil være ferdigstilt i løpet av … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment

FRAMDRIFT PLANPROSESSEN

Arbeidet med forslag til områdeplan er inne i ei avsluttande fase. Forslaget skal handsamas 1. gong i Formannsskapet i desember no i år. Etter at protokoll for dette møtet er godkjent, har ein minst 6 vekers  høyringstid, før 2. gongs handsaming … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment