Monthly Archives: august 2011

OPEN KONTORDAG 13.09.11

Det vert halde open kontordag 13.09.11 frå kl 14-18, i Osterøy Entreprenør sine lokale i Hauge Næringspark. Dette er i tråd med vedteke Planprogram for Espevoll Næringsområde, og mellom anna tenkt som ein måte å samle inn kjend kunnskap om området på. … Continue reading

Posted in AKTUELT | Leave a comment

REGIONALT NÆRINGSFOND FOR OSTERFJORD

Espevoll Næringsområde har motteke Bagatellstøtte frå Regionalt Næringsfond for Osterfjord. Den økonomiske støtte er gjeven på bakgrunn av dokumenterte utgifter i det pågåande planarbeidet. Regionalt Næringsfond for Osterfjord er finansiert av Hordaland Fylkeskommune, og vert administrert av Osterfjord Næringssamarbeid.

Posted in AKTUELT | Leave a comment

UTFØRT ARKEOLOGISK REGISTRERING

Arkeologisk registrering i heile planområdet vart utført 24-28.06.11. Det vart ikkje påvist automatisk freda kulturminne.

Posted in AKTUELT | Leave a comment