Monthly Archives: juni 2011

ARKEOLOGISK REGISTRERING

Veke 26 og 27 utfører Hordaland Fylkeskommune, ved seksjon for kulturminnevern og museum, arkeologisk registrering på området. Ein vil gjennom denne registreringa mellom anna kartleggje om det finns kulturminner som skal takas vare på i utbygginga av området.

Posted in AKTUELT | Leave a comment

OMRÅDEPLAN

Arbeidet med utarbeiding av Områdeplan med konsekvensutgeiingar og  ROS-analyse pågår for fullt, og forslag til plan er tenkt ferdigstillt i midten av september. Arbeidet vert utført av Plan Vest AS i nært samarbeid med Osterøy Kommune og tiltakshavar Osterøy Entreprenør AS.

Posted in AKTUELT | Leave a comment