Monthly Archives: april 2011

GODKJENT PLANPROGRAM

Formannskapet vedtok i møte 09.03.11 å godkjenna planprogrammet for Espevoll Næringsområde. Planprogrammet legg føringar for det vidare planarbeidet knytta til området.

Posted in AKTUELT | Innspel er slegne av